Home / Tag Archives: iphone

Tag Archives: iphone

யதிராஜவிம்ஸதி மற்றும் ஆர்த்திப்பிரபந்தம்

Yathiraja Vimsadhi

மணவாள மாமுனிகள் அருளிச்செய்த யதிராஜவிம்ஸதி மற்றும் ஆர்த்திப்பிரபந்தம் (எளிய தமிழ் விளக்க உரை) ஆசிரியர்:தில்லை திருச்சித்ரகூடம் பேராசிரியர் டாக்டர். ஸ்ரீ.உ.வே.ஏ.வி. ரங்காச்சாரியர் ஸ்வாமி. எம்பெருமானார் ஆயிரமாவது ஆண்டு திருநட்சத்திர வைபவங்கள் தொடங்கிவிட்டது. உலகம் உய்ய அவதரித்த ஒப்பற்ற உடையவரின் நூல்களும், உடையவரைப் பற்றிய நூல்களும் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இவ்வகையில் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் வடமொழியில் எழுதிய யதிராஜ ஸப்ததி 20 சுலோகங்கள் அடங்கிய நூலையும், 60 …

Read More »
error: Content is protected !!